Poder de Xoán de Moreira e Alberte das Tousas, a Nuno González, de Noia, para rexistrar as minas de prata que se atoparan en San Pedro de Brandomil e outros lugares

InstituciónArquivo Histórico Universitario de Santiago
SinaturaAHUS, Protocolos N-93, Pieza 2, Melchor Mariño, fol. 48r-48v
Características1 fols
Data1562-03-02
TipoloxíaPoder

Descrición

1562-03-02. Noia

Poder que deu Xoán de Moreira e Alberte das Tousas, de San Martiño de Olveira, a Nuno González, de Noia, para rexistrar as minas de prata que se atoparan en San Pedro de Meaños, San Pedro de Brandomil e San Pedro de Corcoesto.