Arrendamento de Domingo Vázquez

InstituciónArquivo Histórico Universitario de Santiago
SinaturaAHUS, Protocolos C- 1138, Varela do Mato, fol. 85r-86v
Características2 fol.
Data1725-12-13
TipoloxíaArrendamento

Descripción

1725-12-13. Santa Baia de Tins.

Juan Antonio Caamaño arrenda a Domingo Vazquez de varias fincas e leiras en Pudenza por nove anos e seis ferrados de trigo.