Testamento de Leonor González de Zas, filla de Xoán González de Zas

InstituciónConsello da Cultura Galega
CaracterísticasPichel Gotérrez, R. e Paulo Martínez Lema. «Documentação posterior à confecção do tombo de Toxos Outos (sécs. XIII-XIV). Edição e inventário toponímico». Scriptum digital, n.o 3, 2014, pp. 0095-132. Doc. 14
Pérez Rodríguez, F. J. Os documentos do tombo de Toxosoutos. Consello da Cultura Galega, 2004. [Dispoñible en Gallaeciae Monumenta Historica, doc. 795
Data1334
TipoloxíaTestamento

Descrición

Información referente a Brandomil:

Item mando a Santa Clara de Santiago a mina medade do couto de Brandomil con quanta herdade, igleiario e laigario, eu y eu en toda a dita frijgisia, saluo o casal de Limideyro que he de Santiago; ….