Obrigase Martín Fernández de pagar a Fernando de Caamaño trinta e catro reais pola compra de panos

InstituciónArquivo Histórico Universitario de Santiago
SinaturaAHUS, Protocolos N-94, Melchor Mariño, fol. 263r-263v
Características1 fol.
Data1563-05-31
TipoloxíaObriga

Descrición

1563-05-31. Noia

Obriga Martín Fernández, zapateiro de San Pedro de Brandomil, e o seu fiador Juan do Vilar, de Santo Antoíño de Baíñas, de pagar a Fernando de Caamaño, mercader de Noia, trinta e catro reais menos un cuartillo pola compra de dúas varas e cuarta de pano de Londres.