Obrigación de Pedro de Fontenlos e Alberte García a Fernando de Caamaño

InstituciónArquivo Histórico Universitario de Santiago
SinaturaAHUS, Protocolos, N-94, Melchor Mariño, Fol. 141r.
Características1 fols.
Data1563-2-20
TipoloxíaObriga

Descrición

Obrigación de Pedro de Fontenlos, de San Tomé dos Baos, e Alberte García, de San Pedro de Brandomil, ao mercador Fernando de Caamaño, de Noia, de pagarlle corenta e sete reais pola compra de certos panos