OBRIGA FEITA POR GREGORIO LÓPEZ E POR RODRIGO LEDO

©Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago

InstituciónArquivo-Biblioteca da Catedral de Santiago
ENLACE ARQUIVO-BIBLIOTECA DA CATEDRAL DE SANTIAGOEnlace
SinaturaACS P 026 fol. 310
Características1 folio
Data1555-10-05
TipoloxíaObriga

Descrición

Obriga feita por Gregorio López e por Rodrigo Ledo, veciños da freguesía de San Pedro de Brandomil, de pagar a Leonardo de Mena, mercader, 102 reais menos un cuartillo, por tres varas de sotela e outros panos.