Obriga de Pedro Graíño de Lamas de pagar a Pedro de Outeiro 120 ducados e 3 reais e medio medio que lle debe da compra duns panos

©Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago

InstituciónArquivo-Biblioteca da Catedral de Santiago
SinaturaACS P 043, fols. 136r-137v
Características2 fols.
Data1568-08-05
TipoloxíaObriga

Descrición 

1568-08-05

Obriga de Pedro Graíño de Lamas e Señoráns, señor dos coutos de Zas e Brandomil, de pagar a Pedro de Outeiro, mercador, veciño da ciudade de Santiago, os 120 ducados e 3 reais e medio que lle debe da compra duns panos e sedas para libreas e xogos de cama.