Mandas testamentarias do cabaleiro Fernando Pérez de Deira

InstituciónConsello da Cultura Galega
CaracterísticasPérez Rodríguez, F. J. Os documentos do tombo de Toxosoutos. Consello da Cultura Galega, 2004. Dispoñible en Gallaeciae Monumenta Historica, , doc. 98
Data1203-06-27
TipoloxíaTestamento

Descrición 

Información referente a Brandomil:

Testemuñas: Qui: Don Bertolomeo, presbiter de Brandimir. Petrus Petri, subdiaconus de Brandimir. Romanus de Folente. Don Petrus Moogo. Don Petro Bono de San Cosme. Mathie Iohannis interfui.