Mandas testamentarias de dona Maior Fernández de Brandoñas

InstituciónConsello da Cultura Galega
CaracterísticasPérez Rodríguez, F. J. Os documentos do tombo de Toxosoutos. Consello da Cultura Galega, 2004. [Dispoñible en Gallaeciae Monumenta Historica,, doc. 188
Data1257-04-17
TipoloxíaTestamento

Descrición

Información referente a Brandomil:

Testemuñas presentes: Q. p. f.: Martinus Lobo de Brandonias. Petrus Uitalis, clerico de Brandimir. Petrus Martini et Martinus Gabado de Podensa. Stefanus Saluadorez. Martinus Petri et Petrus Martini, clericos de Brandonias. Afonsus Martini, presbitero Sancti Petri de Brandonias.