La Voz de Galicia (1900 – 1950)

InstituciónLa Voz se Galicia
Data1900 – 1950
TipoloxíaXornal

Descripción

Notas de prensa referentes a Brandomil  da primeira metade do século XX.

1. Captura de prófugo (1902)
2. Estafa a xente de Brandomil (1906)
3. Contos da túa aldea (1909)
4. Inscrición de pertenzas de mineral (1911)
5. Traslado da escola (1912)
6. Peregrinacións dende a Terra de Céltigos a Compostela (1915)
7. A peregrinación de Céltigos (1920)
8. O ouro de Galicia I (1920)
9. O ouro de Galicia II (1920)
10. O ouro de Galicia III (1920
11. As minas de ouro de Brandomil (1924)

12. Solicitando un camiño entre Zas e Brandomil para explotar minas de Brandomil (1928)
13. Estrada de Negreira a Muxia-Ovidio Vidal (1928)
14. Elisa Vidal Oreiro remata estudos e Pedro fai medicina (1933)
15. A estrada de Muxía a Negreira-Ovidio Vidal (1933)
16. Estudo dun camiño por Zas ata Brandomil (1933)
17. Festa Santa Margarita Fontecada (1934)
18. Pelea pola venda dunha vaca (1936)
19. Nomeamento de Subdelegados civís parroquiais (1936)
20. Petición de man de Elisa Vidal Oreiro (1939)
21. Esquela Francisco Romero Blanco (1948)
22. Ampliación linea bus ata Muxía (1950)