Escritura de censo perpetuo de Jorge de Remesil a Gregorio de Anido do casal do Igrexario en San Pedro de Brandomil

InstituciónArquivo Histórico Universitario de Santiago
SinaturaAHUS, Protocolos S- 288, Gonzalo Puñal, fol. 133v.-134v.
Características2 fols.
Data1554-02-27
TipoloxíaCenso

Descrición

1554-02-27.

Escritura de censo perpetuo de Jorge de Remesil, residente en Santiago, a Gregorio de Anido, veciño de San Pedro de Brandomil, do casal do Igrexario pertencente á cuarta parte do beneficio de San Pedro de Brandomil, con todas sus casas, casares e herdades por catro ferrados de trigo. Gregorio de Anido deberá facer unha casa de pedra e texa no dito lugar e tela habitada.