Foro feito polo mosteiro de Santa Clara de Santiago a Sancha de Lobeira das rendas e dereitos do couto de San Pedro de Brandomil

Publicación«La colección documental de Santa Clara de Santiago (1196 a 1500)». Liceo Franciscano, vol. XLV, 1993. Doc. 1335
AutorRodríguez Núñez, C.C
Data1478-08-12
TipoloxíaForo

Descripción

Foro feito pola abadesa e convento de Santa Clara de Santiago a dona Sancha de Lobeira, filla de Paio Mariño de Lobeira e Elvira de Valadares, das rendas e dereitos que a elas pertencían no couto de San Pedro de Brandomil por renda anual de 150 marabedís pagos no mosteiro

Van en nome de dona Sancha de Lobeira Xoán Pérez Antelo, crego de San Tomé de Alvite, e Xoán Fernández, crego do beneficio de San Pedro de Brandomil.

Información referente a Brandomil

Damos por razon de foro a dona Sancha de Lobeyra, filla de Payo Marinno de Lobeyra, … o noso couto de Brandomill con todas as súas herdades et dereyturas, vasalos, sennorio, missto, mero et ynperio, segundo que a nos et ao dito noso moosteiro pertéésçe de feito… por todo o tenpo da súa vida … et con estas condiçóós et non sen elas, por a primeira que doje ata dous annos conpridos primeiros segiuntes a dita dona Sancha por sy nen por outros en seu nomme non posa aver nen leuar aja nen leue renda alguna do dito couto nen dos vassalos del saluo que queden con nos a dita dona abbadesa et con o dito noso moosteiro para que por nos ou por quen noso poder ouber possamos aver et leuar a dita renta do dito couto durante o tenpo de dous annos conpridos…; por la outra que a dita dona Sancha nen outra perssoa en seu nomme non posa poer nen ponna durante o tenpo da dita sua vida ynposyçion nen trebuto nen outra seruentia aos caseiros, vassalos et labradores do dito couto que agora son ou foren de aqui endeante mays de aquelo que pagauan et lles punna o dito seu padre Payo Marinno; por la outra que de et pague de foro et penssion durante a dita sua vida en casa vn anno çiento et çinquoenta mrs. vellos áá razon de dez cornados o mr….

Entre as testemunas: Iohan Bermudes labrador, morador enno dito couto de Brandomill